علی جاه بی بی شهربانوئی

هزینه بابت آگهی استخدام در کانال تبلیغات و مدیریت برند

۲۰٬۰۰۰تومان
+ ۵۰۰ تومان کارمزد

آگهی استخدام

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی