موسسه سرلشکرشهیدحاج احمدکاظمی

یک خشت در بهشت به نیابت مدافع حرم شهید محسن حججی (جهت ساخت مسجد روستای کمرون)

 

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی