مجمع خیرین کودکان مبتلا به سرطان ماهک

 

کمک به احداث بیمارستان فوق تخصصی ماهک

اطلاعات درگاه توسط شاپرک تأیید نشده است. در حال حاضر امکان پرداخت وجود ندارد.

ارتباط با پشتیبانی

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی