محمدجواد خسروی

گارگاه تخصصی گفت و شنود (مکالمه انگلیسی)

 

کارگاه فنون گفت و شنود استاد خسروی 07632235958

اطلاعات درگاه توسط شاپرک تأیید نشده است. در حال حاضر امکان پرداخت وجود ندارد.

ارتباط با پشتیبانی

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی