بنیاد حضرت علی ع

 

تهیه لباس عید برای فرزندان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بنیاد حضرت علی (ع)

اطلاعات درگاه توسط شاپرک تأیید نشده است. در حال حاضر امکان پرداخت وجود ندارد.

ارتباط با پشتیبانی

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی