علی جاه بی بی شهربانوئی

هزینه پست استخدام در کانال تخصصی "رادیو"

۴۵٬۰۰۰تومان
+ ۵۰۰ تومان کارمزد

هزینه تبلیغات در کانال تخصصی "رادیو" تنها از این طریق صورت می پذیرد

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی