کشاورزی مهرشمارهده نیکشهر
۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰تومان
+ ۵٬۳۰۰ تومان کارمزد

کمپین حمایت از کارگاه تولیدی قطعات بتونی

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی