جویان باقری

لطفا به ازای هر ساعت مشاوره تخصصی بازاریابی شبکه های اجتماعی و یا هر مورد دیگر، مبلغ 50 هزار تومان پرداخت کنید.

 

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی