محمدجواد عرفانی بیضاٸی
۵۰٬۰۰۰تومان
+ ۵۰۰ تومان کارمزد

این مبلغ بابت هزینه داوری اولیه مقاله ارسالی شما به فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی دریافت می شود.

اطلاعات درگاه توسط شاپرک تأیید نشده است. در حال حاضر امکان پرداخت وجود ندارد.

ارتباط با پشتیبانی

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی