علیرضا چهره ساکومله

شرکت‌کننده گرامی؛ پس از تکمیل فرآیند پرداخت، از رسید "سبز رنگ" اسکرین شات بگیرید و آن را برای آیدی adm_002 در پیام‌رسان تلگرام ارسال نمایید

 

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی