مو سسه خیریه حضرت حمزه سید الشهد ا طرقبه

 

"کمک فوری نقدی و غیرنقدی به خانواده سه نفره بی خانمان"

پرداخت امن

باهمتا

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی