محمد جعفر نعناکار

 

جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای خانواده‌های بی‌بضاعت دانش‌آموزان حومه تهران

پرداخت امن

باهمتا

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی