موسسه سرلشکرشهیدحاج احمدکاظمی

 

یک خشت در بهشت؛ کمک به اردوی جهادی و خدمت رسانی به مناطق محروم به نیابت از شهدا

پرداخت امن

باهمتا

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی