بات تگلرام با کریمان

با کریمان کارها دشوار نیست

خیریه‌ها و گروه‌های مردمی

بات تلگرام با کریمان برای خیریه‌ها و گروه‌های مردمی که برای اهداف نیکوکارانه پول جمع‌آوری می‌کنند، طراحی شده است.

تفکیک پرداخت‌ها بر اساس موضوع

این بات کمک می‌کند که برای موضوعی که می‌خواهید پول جمع‌آوری کنید یک لینک پرداخت آنلاین بسازید و آن لینک را در اختیار دیگران قرار دهید تا براحتی پرداخت انجام دهند.

اطلاع ازهر پرداخت

از پرداخت‌هایی که از این طریق به شما انجام خواهد شد مطلع خواهید شد و آمار مبلغ جمع آوری شده را در اختیار خواهید داشت.

شفافیت و اعتماد

برای اعتماد سازی و ایجاد شفافیت برای مشارکت‌کنندگان می‌توانید این بات را در گروه‌های تلگرامی اضافه کنید تا پس از هر پرداخت آمار مبالغ جمع شده را به اعضای گروه گزارش بدهد.