راهنمای ساخت درگاه شخصی

درگاه شخصی به شما این امکان را می‌دهد تا یک لینک بسازید و آن را در اختیار دیگران برای پرداخت قرار دهید.

انتخاب حساب بانکی

برای ساخت یک درگاه شخصی ابتدا باید یک حساب بانکی مشخص کنید که پرداخت‌هایی که دیگران به شما انجام می‌دهند با این حساب تسویه خواهد شد.

راهنمای پرداخت

راهنمای پرداخت یک توضیح دلخواه است که شما می‌توانید در بالای درگاه شخصی خود نمایش دهید مثلا:

نام و نام خانوادگی و آدرس را در قسمت توضیح وارد کنید.

شماره واحد ساختمان را در قسمت توضیح وارد کنید.

مبلغ و توضیح

شما با توجه به نیازتان می‌توانید مبلغ و توضیح هر پرداخت را وارد کنید یا اگر می‌خواهید پرداخت‌کننده آن‌ها را پر کند آن‌‌ها را خالی بگذارید