معمولاً اگر بخواهید از دوستانتان دُنگ بگیرید چه کار می‌کنید؟ حتماً شماره کارت خود را می‌دهید، و آنها بعد از پرداخت پول به روش کارت به کارت، شما را با خبر می‌کنند.

شاید تجربه کرده باشید که اگر بعضی از دوستان‌تان، شما را از پرداخت خود با خبر نکنند، با چه مشکلی باید بفهمید که چه کسی دُنگ خود را پرداخت کرده و چه کسی پرداخت نکرده!

شما از طریق اپلیکیشن موبایل و یا نسخه تحت وب «باهمتا» می‌توانید برای گرفتن دنگ از دوستانتان، یک قبض باهمتایی به موبایل آنها بفرستید. قبض‌های باهمتایی یک آدرس اینترنتی دارند که گیرنده‌ی قبض با رفتن به آن نشانی به درگاه امن پرداخت اینترنتی متصل خواهد شد و می‌تواند پول را به شما پرداخت کند.


امنیت در پرداخت

ارائه‌ی شماره‌ی کارت به دیگران، از نظر امنیتی درست نیست چرا که شماره‌ی کارت، برای خرید اینترنتی استفاده می‌شود. شما می‌توانید به جای دادن شماره کارت، قبض باهمتایی برای مشتریان ارسال کنید و آنها بدون نیاز به شماره کارت، به شما پرداخت کنند.


شناسه دار بودن پرداخت‌ها

پرداخت‌های انجام شده در حساب شما، تنها بر اساس گزارش بانکی قابل رهگیری نیستند و شما علاوه‌بر گزارش بانکی به شماره‌ی کارت پرداخت‌کننده نیز نیاز دارید تا آن را پیدا کنید.

در «باهمتا»، پرداخت‌کنندگان به راحتی قابل تشخیص و قبض‌ها به آسانی قابل رهگیری هستند.