تاریخچه پرداخت موبایلی

پرداخت موبایلی و دیگر سرویس های موبایلی مانند موبایل بانک٬ از پیامک هایی که برای تایید موفقیت تراکنش ارسال میشد آغاز شدند. بسیاری از شرکت های نوپا با سرویس های پیامکی برای مشتریان کار خود را شروع کردند و بعد به سمت اپلیکیشن های موبایلی پرداخت پیش رفتند.

اولین نمونه پراخت موبایلی در سال ۱۹۹۷ توسط کوکاکولا بر روی تعداد محدودی از وندینگ ماشین های (دستگاه های فروش محصول خودکار) این شرکت انجام شد. مشتریان می توانستند از طریق پیامک پول را پرداخت کنند و نوشابه خود را از ماشین بگیرند. اولین سرویس موبایل بانک هم در همین سال توسط Merita Bank ارایه شد که مشتریان می توانستند از طریق پیامک تراکنش بر روی حساب خود انجام دهند.

در سال ۱۹۹۸ اولین فروش محتوای دیجیتال با امکان دریافت و دانلود بر روی موبایل صورت گرفت که توسط Radiolinja اولین زنگ موبایل تجاری عرضه شد.