امضای توافقنامه‌ی همکاری بین باهمتا و اداره کل خیرین وزارت بهداشت

باهمتا و اداره کل خیّرین وزارت بهداشت توافق همکاری امضا کردند.

از آنجا که گاهی نیازهای مالی زیر‌مجموعه‌های وزارت بهداشت، مانند بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های تابعه، به دست خیّرین تأمین می‌شود، با هدف تسهیل روش پرداخت برای این نیکوکاران، یک توافقنامه‌ی همکاری در زمینه‌ی ارائه‌ی روش‌های نوین پرداخت آنلاین با اداره کل خیّرین وزارت بهداشت امضاء شد.

بر اساس این توافقنامه، سرویس «دفتر مجازی باهم»، که خدمتی ازمجموعه خدمات «باهمتا» است در اختیار زیرمجموعه‌های تابعه‌ی وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت. «دفتر مجازی باهم» خدمتی است که برای اهداف نیکوارانه طراحی و پیاده‌سازی شده است.