اینفوگرافی روند های مالی در طول سال

تقویم بازاریابی گوگل نشان می دهد که مردم چگونه و چه زمانی در وب به جستجو و خرید موارد مالی اقدام می کنند. کسب و کارها با بررسی این تقویم می توانند جلوتر از روند مصرف کنندگان حرکت کنند.

برای مشاهده اینفوگرافیک با جزییات بهتر بر روی عکس کلیک کنید

Money Matters

منبع:

  1. Google Analytics Finance category data, May 2014–January 2015, United States.
  2. Google Data, January 2015, United States.
  3. Google Data, January 2013–January 2015, United States.
  4. Google Consumer Survey, January 2015.
  5. Google Trends, January 2011–January 2015, Finance, United States.
  6. Google Data, January 2014–January 2015, United States.
  7. Google Trends, December 2012–February 2015, United States.
  8. Google Data, January 2012–January 2015, United States.
  9. Google Data, December 2014, United States.